skip to Main Content

Ansökan och MKB

Här finns ansökan om miljötillstånd för att få uppföra och driva en vindkraftspark i Hälsingeskogen.

Materialet är mycket omfattande, totalt 4 pärmar. Här finns allt tillgängligt, med undantag från material som inte kan läggas på internet på grund av personuppgiftslagar och material som är belagt med sekretess.

Hälsingeskogen – Ansökan – juli 2013

Halsingeskogen MKB juli 2013 sid 1-86

Halsingeskogen MKB juli 2013 sid 87 – 159

Bilaga 1 till MKB (Miljökonsekvensbeskrivning) är allt kartmaterial.

Bilaga 2 till MKB är ljud- och produktionsberäkningar som hör till alternativredovisningen i kapitel 3 i MKB. I bilaga 2 finns även produktionsberäkningar för Exempellayouten.

Bilaga 3 till MKB är samrådsredogörelse. Här finns inte allt material publicerat på grund av PUL, Personuppgiftslagen.

Bilaga 4-8 till MKB är inventeringar av naturvärden, kulturminnen, fladdermöss och fåglar.

Bilaga 9 till MKB består av fotomontage och en landskapsanalys.

Bilaga 10 till MKB är en geohydrologisk undersökning, Bilaga 12 är en teknisk beskrivning av en vindkraftspark och Bilaga 13 en studie av väg- och anläggningsarbeten.

Bilaga 11 är en husinventering. På grund av PUL finns materialet inte tillgängligt här för nedladdning. Bilaga 14 har utgått.

Bilaga 15-16 till MKB är ljud- och skuggberäkningar för Exempellayouten.

I januari 2014 har Bergvik Skog lämnat in kompletteringar till ansökan och MKBn. Allt material som rör kompletteringarna hittar ni här.

Om Du har svårigheter att öppna filer, högerklicka och välj ”spara mål som”. Spara lokalt på Din dator och öppna sedan dokumentet därifrån.

2014-01-16

Back To Top