skip to Main Content

Bemötande remissinstanser

Den 2014-12-01 inlämnade Bergvik Skog ett yttrande som bemöter alla synpunkter och frågor från de olika remissinstanserna.

Här nedan finns bolagets samtliga bemötanden av remisserna.

Om Du har svårighet att öppna filer, högerklicka och välj ”spara mål som”. Spara lokalt på Din dator och öppna sedan dokumentet därifrån.

Huvuddokument Bemötande av yttranden

Bilaga B9 – Bergviks villkorsförslag i sin helhet

Bilaga B10 – Jämförelse mellan tidigare och nuvarande villkorsförslag

Bilaga B11 – Beskrivning av trädridå vid Axmarbruk

Bilaga B12 – Karta hinderbelysning

Nedanstående bilagor tillhör Bilaga 13 Animeringar. Animeringarna visar hur det kan komma att se ut under de få och korta tidsintervall som lågt flygande plan och helikoptrar befinner sig i närheten av parken. Bergvik har åtagit sig att, om det tillåts, installera händelsestyrd belysningskontroll vilket innebär att belysning all övrig tid kommer att vara släckt.

Bilaga B13 Animering Ljusenäset

Bilaga B13 Animering Stora Mosisjön

Bilaga B13 Animering Stor-Skärjan

Bilaga B14 – Yttrande från professor Martin Green

Bilaga B15 – Yttrande från Grouse Expeditions

Bilaga B16 – Yttrande från Ulf Ottosson

Bilaga B17 – Huvuddokument Utredning Skärjån SWECO

Nedanstående bilagor tillhör Bilaga B17

1 Utredning Skärjån

2 Utredning Skärjån

3 Utredning Skärjån

4 Utredning Skärjån

 

 

Back To Top