skip to Main Content

Jädraås vindkraftspark – vad hände sen?

Bergvik Skog har tagit fram en film om Jädraås vindkraftspark som stod klar i maj 2013 och som handlar om arbetstillfällen och vindkraft.

Hur blev det när vindkraftsparken stod klar? Hur många personer arbetar idag i vindkraftsparken och vilka typer av arbetsuppgifter finns här?

Titta på filmen Vinden lyfte bygden – Jädraås vindkraftspark i drift och bilda dig en egen uppfattning!

Klicka här för att starta filmen!

Vinden lyfte bygden

Back To Top