skip to Main Content

Våra vindkraftsprojekt

Här informerar vi om vindkraftsprojekt på Bergvik Skogs mark. Dels om projekt vi själva startat, dels om projekt som andra projektörer startat. För våra egna projekt finns det bland annat samrådsmaterial, ansökningshandlingar och frågor & svar. Information om Bergvik Skogs övriga verksamhet hittar du på www.bergvikskog.se

Bergvik Avbryter Vindkraftprojektet Gustav Adolf

Bergvik avbryter vindkraftprojektet Gustav Adolf

Givet de stora investeringar vi gör i våra vindkraftprojekt och de stora osäkerheter som föreligger…

Läs mer

Avslag för begäran om prövningstillstånd för Ödmården

Mark- och miljööverdomstolen avslog den 16 mars bolagets begäran om prövningstillstånd. Det betyder att mark-…

Läs mer

Överklagar mark- och miljödomstolens beslut för Ödmården

Bergviks Skog har nu inlämnat en kompletterande redogörelse för vilka skäl som utgör grund för…

Läs mer
Förlängd Samrådstid För Vindpark Gustav Adolf Till 31 Mars 2018

Förlängd samrådstid för Vindpark Gustav Adolf till 31 mars 2018

Vi har fått in önskemål om att förlänga tiden för att lämna synpunkter avseende samrådet…

Läs mer
Back To Top