skip to Main Content

Aktuellt

Information från Bergvik Skog Vindkraft

Bergvik Avbryter Vindkraftprojektet Gustav Adolf

Bergvik avbryter vindkraftprojektet Gustav Adolf

Givet de stora investeringar vi gör i våra vindkraftprojekt och de stora osäkerheter som föreligger väljer vi att avbryta vidare…

Läs mer

Avslag för begäran om prövningstillstånd för Ödmården

Mark- och miljööverdomstolen avslog den 16 mars bolagets begäran om prövningstillstånd. Det betyder att mark- och miljödomstolens beslut att upphäva…

Läs mer

Överklagar mark- och miljödomstolens beslut för Ödmården

Bergviks Skog har nu inlämnat en kompletterande redogörelse för vilka skäl som utgör grund för bolagets överklagan av mark- och…

Läs mer
Förlängd Samrådstid För Vindpark Gustav Adolf Till 31 Mars 2018

Förlängd samrådstid för Vindpark Gustav Adolf till 31 mars 2018

Vi har fått in önskemål om att förlänga tiden för att lämna synpunkter avseende samrådet om Vindpark Gustav Adolf. Vi…

Läs mer

Ödmården

Mark- och miljödomstolen upphävde den 18 januari Länsstyrelsen i Dalarnas län, miljöprövningsdelegationens, beslut den 3 mars 2016 i ärende nr 551-7697-2013…

Läs mer
Inbjudan Till Samråd Om Projekt Gustav Adolf I Hagfors

Inbjudan till samråd om projekt Gustav Adolf i Hagfors

Allmänhet och övriga berörda inbjuds till avgränsningssamråd enligt bestämmelserna i 6 kap. miljöbalken. Samrådsmöte kommer att hållas enligt nedan. Tid:…

Läs mer
Byggstart För Vindkraftsprojekten Tönsen Och Åmot-Lingbo

Byggstart för vindkraftsprojekten Tönsen och Åmot-Lingbo

OX2 meddelar idag att finansiering och byggnation av projektet Valhalla med totalt 85 vindkraftverk har säkerställts. Det blir en av…

Läs mer
Bergvik Skog AB (publ) Ingår Aktieöverlåtelseavtal Med Arise AB Avseende Svartnäs Vindkraft AB

Bergvik Skog AB (publ) ingår aktieöverlåtelseavtal med Arise AB avseende Svartnäs Vindkraft AB

Bergvik Skog AB har den 30 juni tecknat avtal med Arise AB om övertagande av vindkraftprojektet Svartnäs omfattande 32 vindkraftverk…

Läs mer
Samråd Med Länsstyrelsen Och Hagfors Kommun

Samråd med länsstyrelsen och Hagfors kommun

Samråd om vindkraftprojektet Gustav Adolf har nu hållits med Länsstyrelsen i Värmlands län och Hagfors kommun. Vid samrådet redogjorde Bergvik för…

Läs mer

MPD lämnar tillstånd

Miljöprövningsdelegationen beslutade 2016-03-03 att lämna Bergvik Skog tillstånd att uppföra Ödmårdens vindkraftspark. Tillståndet omfattar att högst 98 vindkraftverk med en…

Läs mer
Back To Top