skip to Main Content

Ansökan om koncession för kraftlinje

En ansökan om koncession för kraftlinje mellan Ödmårdens vindkraftspark och en planerad stamnätstation i Lingbo inlämnades till Energimarknadsinspektionen under 2015.

Back To Top