skip to Main Content

Avslag för begäran om prövningstillstånd för Ödmården

Mark- och miljööverdomstolen avslog den 16 mars bolagets begäran om prövningstillstånd. Det betyder att mark- och miljödomstolens beslut att upphäva det tillstånd för byggnation av Ödmårdens vindkraftpark som MPD Dalarna meddelat 2016 står fast. Beslutet kan inte överklagas.

Back To Top