skip to Main Content
Bergvik Avbryter Vindkraftprojektet Gustav Adolf

Bergvik avbryter vindkraftprojektet Gustav Adolf

Givet de stora investeringar vi gör i våra vindkraftprojekt och de stora osäkerheter som föreligger väljer vi att avbryta vidare projektutveckling i Hagfors.  Försvarsmaktens nyinförda s.k. lågflygningsområden och ett antal nya, mycket stränga domar gällande Artskyddsförordningen gör att vi bedömer att sannolikheten att erhålla miljötillstånd är alldeles för låg för att vi skall våga fortsätta att investera i projektet

Back To Top