skip to Main Content

Ödmården

  • 23 januari, 2018

Mark- och miljödomstolen upphävde den 18 januari Länsstyrelsen i Dalarnas län, miljöprövningsdelegationens, beslut den 3 mars 2016 i ärende nr 551-7697-2013…

Läs mer

MPD lämnar tillstånd

  • 16 maj, 2016

Miljöprövningsdelegationen beslutade 2016-03-03 att lämna Bergvik Skog tillstånd att uppföra Ödmårdens vindkraftspark. Tillståndet omfattar att högst 98 vindkraftverk med en…

Läs mer
Back To Top