skip to Main Content
Förlängd Samrådstid För Vindpark Gustav Adolf Till 31 Mars 2018

Förlängd samrådstid för Vindpark Gustav Adolf till 31 mars 2018

Vi har fått in önskemål om att förlänga tiden för att lämna synpunkter avseende samrådet om Vindpark Gustav Adolf.

Vi förlänger därför tiden och skriftliga synpunkter skall vara oss tillhanda senast den 31 mars 2018.

Skicka dina synpunkter till:

WSP Sverige AB
Att. Patrik Lindström
Laholmsvägen 10
310 66 HALMSTAD

E-post: patrik.lindstrom@wsp.com

Back To Top