skip to Main Content

Vindkraft och arbetstillfällen

Att en stor vindkraftspark ger sysselsättning till många personer råder det inga tvivel kring. Men hur många blir det och vad är det för jobb som ska utföras?

Här nedan finns några frågor och svar på temat vindkraft och arbetstillfällen och beräkningar av hur mycket jobb som en vindkraftspark i Hälsingeskogen skulle kunna ge.

Om långsiktiga jobb

Om arbetstillfällen i byggfasen

Om du vill ladda ner och skriva ut, finns alla frågor och svar om arbetstillfällen här: Hälsingeskogen FoS om arbetstillfällen

 

Här kan du läsa en intervju med Rolf Landström och Agneta Wenell från näringslivskontoret i Ockelbo angående deras erfarenheter från bygget av vindkraftsparken i Jädraås.

 

2013-09-18

Back To Top