skip to Main Content

Lokalt delägande

Om intresset är tillräckligt stort kommer Bergvik Skog att erbjuda ett lokalt delägande i vindkraftspark Hälsingeskogen.

Om du är intresserad av att bli delägare och vill ha mer information så anmäl dig genom att skicka en epost till torsten.persson@bergvikskog.se. Du kan vara både företagare och privatperson. Anmälan är inte bindande.

Ytterligare information kommer att läggas ut här på hemsidan samt skickas till er som anmäler intresse.

Back To Top