skip to Main Content

Projektnyheter – arkiv

Här kan du läsa tidigare nyheter för projekt Hälsingeskogen.

 

Intressant ur nyhetsflödet

I veckans nyhetsflöde finns en rad artiklar om vindkraft och hur den påverkar människor i dess närhet.

Bygdemedel

DalaDemokraten och FaluKuriren skriver om bygdemedel från vindkraftverken i Linghed har bekostat bland annat surfplattor till den lokala skolan. Enligt DalaDemokraten är det även på gång med fiberbredband till byn.

Om man skulle bygga alla de 83 verk i Hälsingeskogen som Bergvik Skog ansöker om kommer knappt 2,5 miljoner kronor betalas ut årligen i bygdemedel till lokalsamhället. Även om inte alla verken byggs kommer det vara en ansenlig summa som kommer bygden tillgodo.

Här spirar framtidstron

Kalas för en lekfull hundraåring

Cykelleder i Svabensverk

Ljusnan och HelaHälsingland skriver om cykelstigar i trakterna runt Svabensverk som restaurerats under det gångna året. Projektet har sponsrats av bland annat markägaren Bergvik Skog.

Bergvik hoppas att cykellederna ska bli till glädje för många som vill nyttja skogen för motion och rekreation.

Cykelstigar räddade

Vindkraft och turism

P4 Gotland sände i veckan ett inslag om ett forskningsprojekt som undersökt hur turister som besöker Gotland ser på öns många vindkraftverk. Resultaten visar att turisterna inte upplever vindkraften som ett negativt inslag utan snarare tvärtom, vindkraftverken kan bli en turistattraktion i sig.

Vindkraften påverkar inte turismen

2013-09-13

Hela sommaren i Svabensverk

Välkommen att prata vindkraft med oss! Tisdagar hela sommaren finns vi på plats i Pannkakshuset Bockahästen i Svabensverk för att visa vårt omarbetade projektområde, prata om möjligheter för förenings- och näringsliv, arbetstillfällen, lokalt andelsägande och andra frågor som rör en vindkraftsetablering.

Tisdagar mellan 13 och 18, vi bjuder på kaffe. Övriga tider är vår utställning med kartor, fotomontage och annat öppet för beskådan. Bockahästen har öppet alla dagar kl 11-18.

Välkommen!

Öppet-hus-sommaren-2013

2013-06-11

Tack för samråd!

Den 16 maj genomförde vi samråd 2 för projekt Hälsingeskogen. Tack alla som kom och lyssnade, tittade, diskuterade och lämnade synpunkter!

Synpunkter som lämnas senast 7 maj kommer att beaktas i den planerade ansökan och MKB. Kontaktuppgifter för att lämna synpunkter hittar du här.

Fotomontage och utställningsmaterial finns tillgängligt här på sidan. Presentationen som hölls och anteckningar från den efterföljande diskussionen finns här.

2013-05-21 (uppdaterat 2013-06-17)

Välkommen på samråd!

Nu är det dags för vårt andra samråd om projekt Hälsingeskogen. Vid samråd i augusti 2012 visades det utredningsområde som under hösten och vintern har undersökts närmare. Nu finns ett projektområde enligt den röda linjen i kartan nedan (klicka för större karta) och man planerar att söka tillstånd för 86 vindkraftverk inom detta område.

Torsdag 16 maj, klockan 17-20. En presentation av projektet kommer att hållas klockan 18.30 i Svabensverks bygdegård.

Läs mer i inbjudan: inbjudan-samrad-2

Här finns samrådsunderlaget: samrådsunderlag_2013-05-16

2013-05-02

 Öppet hus i Svabensverk

Välkommen att prata vindkraft med oss! Tisdagar (och en onsdag och en torsdag) under våren håller vi öppet hus i Pannkakshuset i Svabensverk för att visa vårt omarbetade projektområde, prata om möjligheter för förenings- och näringsliv, arbetstillfällen, lokalt andelsägande och andra frågor som rör en vindkraftsetablering.

9, 16 och 24 april, 7, 16, 21 och 28 maj, samt 4 juni finns vi på plats. Kom mellan 13 och 18, vi bjuder på kaffe.

Välkommen!

Samtal i Svaben – inbjudan

2013-04-12

Om arbetstillfällen i Jädraås

2012-11-30 publicerade vi en text om vindkraftsparken i Jädraås i Ockelbo kommun och de arbetstillfällen som den gett  upphov till, på kort och lång sikt. Texten finns att läsa i sin helhet här.

Utflykt till Fjällberget

Ett tjugotal personer från området kring Hälsingeskogen hade nappat på erbjudandet från Bergvik Skog att följa med på studiebesök till Fjällbergets vindkraftspark utanför Ludvika. Lördagen den 10 november kl 9 avgick bussen från Skräddrabo Bygdegård och efter att ha plockat upp ytterligare passagerare vid Skålsjögården och Svabensverk följde bussen riksväg 50 söderut.

Vädret var både bra och dåligt. Det blåste bra och vindkraftverken snurrade. Däremot var det väldigt dimmigt och man fick komma nära för att överhuvudtaget se någonting. Men nära kom vi; vi fick till och med möjligheten att gå in i ett verk och se hur det ser ut på insidan.

Frågor som diskuterades under dagen var bland annat höjd på verken, hur vindkraftverk kan stå mitt i ett friluftsområde, ljud med olika frekvens, varvtalsreglering, byggmaterial, produktionsdata, elanslutningar och vägförstärkningar. Vi pratade också om projekt Hälsingeskogen och dess områdesavgränsningar. Fågelbestånd, bygdemedel, fastighetspriser och produktionskostnader var andra frågor som berördes under dagen.

Bergvik Skog och Pöyry vill tacka alla som var med på resan, Karl-Gunnar Boman på Ludvika kommun och parkägaren Stena Renewables för en trevlig dag i vindkraftens tecken!

2012-11-12

Välkommen på studiebesök!

För att ni som är berörda av Bergvik Skogs planer på en vindkraftspark i Hälsingeskogen ska få lära er mer om vindkraft och kunna bilda er en egen uppfattning om hur det ser ut och låter, arrangerar vi nu ett studiebesök till vindkraftspark.

Lördagen den 10 november 2012 med avfärd kl 9 åker vi till vindkraftspark Fjällberget/Saxberget utanför Ludvika. Anmälan till kommunikatör Stina Rydberg så snart som möjligt, dock senast 5 november.

Mer information finns i inbjudan.

Inbjudan Bussresa 10 nov

Välkommen att följa med!

 

 

© Stena Renewable

2012-10-19

Tack för synpunkter!

För projekt Hälsingeskogen hölls första samråd med allmänheten den 28 augusti i Svabensverk. Ett fyrtiotal synpunkter har lämnats och samtliga kommer att bifogas tillståndsansökan när den skickas till Länsstyrelsen miljöprövningsdelegation i vår.

Bergvik skog och Pöyry vill tacka alla som lämnat synpunkter!

2012-10-10

Majoritet av invånarna i Ovanåker positiva till vindkraft

Invånarna i Ovanåkers kommun är positiva till planerna på en vindkraftspark i södra delarna av kommunen, norr och nordost om Svabensverk. Åtta av tio känner till planerna på att bygga vindkraft i området och av dem är 51 procent positivt inställda och bara 13 procent negativa. Det visar en opinionsundersökning som Demoskop har genomfört på uppdrag av Bergvik Skog.

De vanligaste orsakerna till att man är positiv till planerna är att man anser att vindkraft är en miljövänlig och bra energikälla och ett bättre alternativ än kärnkraft. Bland de negativa dominerar uppfattningen att vindkraften inte är bra för naturen, att det kostar för mycket och inte ger så mycket elektricitet.

”Det är mycket glädjande att se att så många ser positivt på en så stor investering i vindenergi i Ovanåker. För oss på Bergvik Skog är det viktigt att känna ett stöd från allmänheten när vi projekterar en vindkraftspark,” säger Peter Svantesson, vindkraftsansvarig på Bergvik Skog.

Trots att kännedomen kring vindkraftsparken är stor är det bara en tredjedel av de svarande som tror att vindkraftsparken kan leda till fler jobb. Bara en femtedel av de som svarat tror att bygget kommer att leda till bättre infrastruktur och en lika liten andel, en femtedel, tror att investeringen kommer att stimulera den lokala ekonomin.

”Det här visar att vi har ett jobb att göra med informationen till allmänheten. Vid vindkraftsparken i Jädraås i Ockelbo kommun hade upp till 200 personer jobb under den ca två år långa byggfasen och operatören Vestas har hittills anställt 13 personer för att jobba med driften av parken. Översätter man det till parken i Ovanåkers kommun innebär det uppemot 30-40 lokala, långsiktiga arbetstillfällen för drift och underhåll”, säger Peter Svantesson.

Rapporten från Demoskop kan laddas ner och läsas i sin helhet nedan.

Demoskop Ovanåker

 

 

2012-09-20

Back To Top