skip to Main Content

Samråd med allmänheten

Bergvik Skog är måna om att arbetet med en vindkraftspark i det område som vi kallar Hälsingeskogen sker i öppen dialog med berörda myndigheter, allmänhet och föreningar.

Samrådet för projekt Hälsingeskogen genomförs i två steg. Sommaren 2012 hade vi en första omgång samråd, då vi träffade myndigheter i juni och allmänheten i augusti. Under våren 2013 genomför vi en andra samrådsomgång med samråd med myndigheter i slutet av april och ett samrådsmöte för allmänheten den 16 maj i Svabensverk.

På samrådsmötena visar vi en utställning med material som även redovisas i det så kallade samrådsunderlaget. Underlaget för samråd 2 finns här: samrådsunderlag_2013-05-16. Utställningsmaterialet finns samlat här och de fotomontage som vi tagit fram finns här.

På samråd 2 hölls en presentation av projektet, den finns här. Anteckningar från den efterföljande frågestunden kommer inom kort.

Om du är intresserad av materialet som vi visade på samrådet i augusti, kontakta projektets kommunikatör. Kontaktuppgifter finns här.

Back To Top