skip to Main Content

Tidplan

Preliminär tidplan för projekt Hälsingskogen ser ut som följer

Sommaren 2012 Samråd 1 med myndigheter och allmänheten.
 
Hösten och vintern 2012 Arbete i projektet: Analys av inventeringar, undersökning av elnätsanslutningar, ta fram nya exempellayouter, skriva utkast till MKB m.m. Detta resulterar i ett projektförslag.
 
April/maj 2013 Samråd 2 med myndigheter och allmänheten. Ett projektförslag presenteras och berörda får återigen möjlighet att lämna sina synpunkter.
 
Sommaren 2013 Tillståndsansökan inklusive MKB lämnas till Länsstyrelsens Miljöprövningsdelegation.

 

Örnobservationer leder till viloläge i projektet. Inväntar nya inventeringar vintern-våren 2015.

Back To Top