skip to Main Content
Inbjudan Till Samråd Om Projekt Gustav Adolf I Hagfors

Inbjudan till samråd om projekt Gustav Adolf i Hagfors

Allmänhet och övriga berörda inbjuds till avgränsningssamråd enligt bestämmelserna i 6 kap. miljöbalken. Samrådsmöte kommer att hållas enligt nedan.

Tid: Måndagen den 12 februari 2018 kl. 18.30

Plats: Hotell Monica, Hagfors

Samrådsmötet genomförs inom ramen för avgränsningssamråd enligt bestämmelserna i 6 kap. miljöbalken. Syftet med mötet är att tillgängliggöra den information som finns om projektet för allmänhet och särskilt berörda samt ge möjlighet att lämna synpunkter. Vi ber fastighetsägare att föra vidare informationen till eventuella hyresgäster och arrendatorer. På samrådet presenteras samrådsunderlag som beskriver verksamhetens eller åtgärdens utformning och omfattning inkl. rivningsarbeten, lokalisering, miljöns känslighet, vad som kan antas medföra betydande miljöeffekter inkl. åtgärder som planeras. Fotomontage och ljud- och skuggberäkningar förevisas och förklaras.

Samrådsunderlag kan laddas ner här: Samrådsunderlag Gustav Adolf. Efter mötet kommer även posters och annat material som redovisats på samrådsmötet (t ex fotomontage) att läggas ut här på hemsidan.

Samrådsmötet kommer att genomföras i form av ett bemannat öppet hus med en inledande kortare genomgång av projektet. Synpunkter kan lämnas på samrådsmötet och/eller skriftligen. På samrådsmötet håller vi efter genomgång av projektet en frågestund där man kan framföra frågor och synpunkter publikt. Möjlighet finns även att ställa frågor eller framföra synpunkter till en av våra representanter efter frågestunden. Vi håller posterutställningen bemannad och öppen fram till kl. 21.00.

Skriftliga synpunkter skall vara oss tillhanda senast den 9 mars 2018 och skickas till nedanstående adress.
WSP Sverige AB
Att. Patrik Lindström
Laholmsvägen 10
302 66 HALMSTAD
E-post: patrik.lindstrom@wsp.com

Projektledare. Torsten Persson, Bergvik Skog AB
Telefon: 023-58374
E-post: torsten.persson@bergvikskog.se

Back To Top