skip to Main Content

MPD lämnar tillstånd

Miljöprövningsdelegationen beslutade 2016-03-03 att lämna Bergvik Skog tillstånd att uppföra Ödmårdens vindkraftspark. Tillståndet omfattar att högst 98 vindkraftverk med en totalhöjd upp till 220 m får byggas inom projektområdet. Ett antal villkor har föreskrivits som reglerar hur vindkraftverk och tillhörande vägar får placeras och hur byggnation och drift får bedrivas. Beslutet har överklagats.

Back To Top