skip to Main Content

Ödmården

Mark- och miljödomstolen upphävde den 18 januari Länsstyrelsen i Dalarnas län, miljöprövningsdelegationens, beslut den 3 mars 2016 i ärende nr 551-7697-2013 och avslår Bergvik Skog AB:s ansökan om tillstånd till uppförande och drift av en gruppstation för vindkraft, Vindkraftspark Ödmården. Två av domstolens ledamöter är skiljaktiga och anser att tillstånd ska beviljas. Beslutet som kan överklagas till Mark- och miljööverdomstolen finns tillgängligt här Nacka TR M 2204-16 Dom 2018-01-18 (1) .

Back To Top