skip to Main Content

Demoskopundersökning genomförd ang Ödmården

Invånarna i Söderhamn är positiva till planerna på en vindkraftspark i Ödmården. Nio av tio känner till planerna på att bygga vindkraft i området och av dem är 62 % positivt inställda och bara 10 % negativa. I åldersgruppen 16-39 år är hela 78% positiva. Det visar en opinionsundersökning som Demoskop har genomfört på uppdrag av Bergvik Skog.

Undersökningen omfattar 602 telefonintervjuer som genomförts under perioden 23 augusti till 5 september 2012. Den visar att de viktigaste anledningarna till att man anger ett positivt svar till planerna är att man anser att vindkraft är en miljövänlig och bra energikälla samt att en vindkraftspark kan skapa arbetstillfällen i Söderhamn och stimulera ekonomin. Opinionsundersökningen visar också överlag att de negativa effekterna av vindkraftverken väger betydligt lättare än de positiva. Bland de negativa svaren dominerar uppfattningen att boendemiljön kommer att förstöras och att det är dyrt.

Det finns ett stort intresse för vindkraftsparken. Detta visar sig i undersökningen där 42% av de tillfrågade önskar mer information om projektet via brevutskick.

Rapporten från Demoskop finns att läsa i sin helhet nedan.

Demoskop Söderhamn

Back To Top