skip to Main Content

Frågor och svar

Nedan presenterar vi några snabba frågor och svar som är specifika för Ödmården.

Om området

Om MKB

Om vindkraftverken

Om elproduktionen

Tidplan

Om ekonomi

Om risker

Om arbetstillfällen

Om ljud

 

Här finns en PDF-fil att ladda ner med samtliga frågor och svar som är specifika för Ödmården: Frågor & svar Ödmården

Back To Top