skip to Main Content

Ödmården

Bergvik Skog inventerade under 2011 möjligheterna till ytterligare etableringar av vindkraft på bolagets marker. Inventeringen har syftat till att hitta områden med goda vindresurser och relativt liten påverkan på omgivningen. Ett av de intressanta områden som bolaget valt att gå vidare med ligger i de södra delarna av Söderhamns kommun.

Projektområdet som benämns Ödmården är lokaliserat ca 2 mil söder om Söderhamn. Inom en stor del av området bedrivs idag aktivt skogsbruk, en näring som samspelar väl med vindbruk.

331012400_03_oversiktskarta_hemsida

Back To Top