skip to Main Content

Tidplan

  • Vår/Sommar 2012 Samråd 1 med myndigheter, allmänhet och andra berörda
  • Höst/Vinter 2012/13 Omarbetning samrådsunderlag, mottagande av synpunkter
  • 2013  Samråd 2 med myndigheter, allmänhet och andra berörda
  • 2013 Tillståndsansökan inklusive Miljökonsekvensbeskrivning (MKB) lämnas in
  • 2014-2015 Handläggning av tillståndsansökan, skriftväxling
  • Mars 2016 Miljöprövningsdelegationen lämnar tillstånd till gruppstation om 98 vindkraftverk
  • Januari 2018 Mark och miljödomstolen upphäver Miljöprövningsdelegationens beslut. Domen kan överklagas.
Back To Top