skip to Main Content

Tillståndsansökan

Den 23 juli 2013 lämnades tillståndsansökan för Ödmården in till Miljöprövningsdelegationen (MPD) i Dalarnas län. Insänt material delges för nedladdning nedan. Undantag har gjorts för material som inte kan delges via internet på grund av personuppgiftslagen. Om det uppstår problem med att öppna ett pdf-dokument via länk nedan, så testa istället att på länken högerklicka på musen och välj alternativet  ”Spara mål som…”. Därefter kan den nersparade filen öppnas.

Miljökonsekvensbeskrivning (MKB) för Ödmården utgör Bilaga 2 till ansökan, till MKB följer en rad bilagor som återfinns under Bilagor MKB.

Ödmården – Ansökan juli 2013

Ödmården – Innehållsförteckning

Ödmården – Bilaga 1 Fastighetsförteckning

Ödmården – Bilaga 2 MKB

Back To Top