skip to Main Content
Ovanåkers Kommun Tillstyrker Projekt Hälsingeskogen

Ovanåkers kommun tillstyrker projekt Hälsingeskogen

Måndagen den 7 mars beslöt kommunfullmäktige i Ovanåkers kommun att tillstyrka vindkraftsprojektet Hälsingeskogen. I och med att kommunen nu har tillstyrkt projektet kan miljöprövningsdelegationen på länsstyrelsen i Dalarna gå vidare med sin prövning av Bergviks ansökan. I nästa steg kommer Bergvik att lämna i bemötande av de yttranden som kommit in avseende vår ansökan om tillstånd för vindkraftsparken.

Back To Top