skip to Main Content

Överklagar mark- och miljödomstolens beslut för Ödmården

Bergviks Skog har nu inlämnat en kompletterande redogörelse för vilka skäl som utgör grund för bolagets överklagan av mark- och miljödomstolens beslut från den 18 januari 2018. Bolaget pekar på ett antal punkter i domslutet som anses vara missbedömningar, oklarheter och avsteg från tidigare rättspraxis. Domen innehåller flera frågor av vikt för rättstillämpningen där det är angeläget att mark- och miljööverdomstolen ger vägledning.

I första steget kommer mark- och miljödomstolen avgöra om prövningstillstånd medges eller ej.

Inlaga 180228

 

 

Back To Top