skip to Main Content

Andra projektörers projekt
på Bergvik Skogs mark

Bergvik Skog upplåter mark för vindkraftsetableringar för
såväl enstaka verk som större vindkraftsparker.

Kontaktperson för vindkraftsarrenden är Torsten Persson.

I kartorna nedan visas de områden där projektering pågår samt vem som är projektör. Har du synpunkter på dessa projekt är det projektören du skall vända dig till.

Pågående projekt Norra delen 180912

Pågående projekt Södra delen 160929

De projekt som Bergvik Skog driver själv  kan du läsa mer om här.

I samband med att Stena Renewable AB inleder projektering för vindkraft inom ett område på Bergvik skogs mark i Arvika kommunen erbjuds du att träffa oss för att ge dina ev. synpunkter på detta områdets lämplighet för vindkraft. Området ligger ca 2,5 mil söder om Arvika (se kartan över pågående projekt Södra delen).

I samband med att Dala Vind inleder projektering för vindkraft inom ett område på Bergvik skogs mark i Orsa kommunen erbjuds du att träffa oss för att ge dina ev. synpunkter på detta områdets lämplighet för vindkraft. Området ligger ca 8 km NO om Ämådalen (se kartan över pågående projekt Norra delen)

vindkraft3-307×232
Back To Top