skip to Main Content

Information om projektet

Svartnäs

Bergvik Skog AB erhöll tillstånd från Mark- och Miljööverdomstolen den 24 januari 2014 för att få uppföra och driva upp till 53 st vindkraftverk med en maximal höjd av 180 meter inom ett område ca 40 km nordöst om Falun, Falu kommun. Projektområdet, se karta nedan, är ca 27 km2. Inom en stor del av området bedrivs aktivt skogsbruk.

Projektet drivs nu vidare av Arise AB som planerar för en driftsättning av parken 2018/2019

Information om projektet

Back To Top