skip to Main Content
Samråd Med Länsstyrelsen Och Hagfors Kommun

Samråd med länsstyrelsen och Hagfors kommun

Samråd om vindkraftprojektet Gustav Adolf har nu hållits med Länsstyrelsen i Värmlands län och Hagfors kommun. Vid samrådet redogjorde Bergvik för projektet samt hur man har för avsikt att gå vidare med Miljökonsekvensbeskrivningen (MKB). Länsstyrelse och kommunen gav sina synpunkter på vilka typer av inventeringar som behöver göras samt viktiga aspekter som bör belysas i MKB:n och tillståndsansökan. Vidare diskuterades formerna för det samråd som skall hållas med allmänheten efter sommaren 2017.

Back To Top