skip to Main Content

Våra vindkraftsprojekt

Här informerar vi om vindkraftsprojekt på Bergvik Skogs mark. Dels om projekt vi själva startat, dels om projekt som andra projektörer startat. För våra egna projekt finns det bland annat samrådsmaterial, ansökningshandlingar och frågor & svar. Information om Bergvik Skogs övriga verksamhet hittar du på www.bergvikskog.se

Förlängd Samrådstid För Vindpark Gustav Adolf Till 31 Mars 2018

Förlängd samrådstid för Vindpark Gustav Adolf till 31 mars 2018

Vi har fått in önskemål om att förlänga tiden för att lämna synpunkter avseende samrådet…

Läs mer

Ödmården

Mark- och miljödomstolen upphävde den 18 januari Länsstyrelsen i Dalarnas län, miljöprövningsdelegationens, beslut den 3 mars…

Läs mer
Inbjudan Till Samråd Om Projekt Gustav Adolf I Hagfors

Inbjudan till samråd om projekt Gustav Adolf i Hagfors

Allmänhet och övriga berörda inbjuds till avgränsningssamråd enligt bestämmelserna i 6 kap. miljöbalken. Samrådsmöte kommer…

Läs mer
Byggstart För Vindkraftsprojekten Tönsen Och Åmot-Lingbo

Byggstart för vindkraftsprojekten Tönsen och Åmot-Lingbo

OX2 meddelar idag att finansiering och byggnation av projektet Valhalla med totalt 85 vindkraftverk har…

Läs mer
Back To Top