skip to Main Content

Aktuellt

Information från Bergvik Skog Vindkraft

Förlängd Samrådstid För Vindpark Gustav Adolf Till 31 Mars 2018

Förlängd samrådstid för Vindpark Gustav Adolf till 31 mars 2018

Vi har fått in önskemål om att förlänga tiden för att lämna synpunkter avseende samrådet om Vindpark Gustav Adolf. Vi…

Läs mer

Ödmården

Mark- och miljödomstolen upphävde den 18 januari Länsstyrelsen i Dalarnas län, miljöprövningsdelegationens, beslut den 3 mars 2016 i ärende nr 551-7697-2013…

Läs mer
Inbjudan Till Samråd Om Projekt Gustav Adolf I Hagfors

Inbjudan till samråd om projekt Gustav Adolf i Hagfors

Allmänhet och övriga berörda inbjuds till avgränsningssamråd enligt bestämmelserna i 6 kap. miljöbalken. Samrådsmöte kommer att hållas enligt nedan. Tid:…

Läs mer
Byggstart För Vindkraftsprojekten Tönsen Och Åmot-Lingbo

Byggstart för vindkraftsprojekten Tönsen och Åmot-Lingbo

OX2 meddelar idag att finansiering och byggnation av projektet Valhalla med totalt 85 vindkraftverk har säkerställts. Det blir en av…

Läs mer
Bergvik Skog AB (publ) Ingår Aktieöverlåtelseavtal Med Arise AB Avseende Svartnäs Vindkraft AB

Bergvik Skog AB (publ) ingår aktieöverlåtelseavtal med Arise AB avseende Svartnäs Vindkraft AB

Bergvik Skog AB har den 30 juni tecknat avtal med Arise AB om övertagande av vindkraftprojektet Svartnäs omfattande 32 vindkraftverk…

Läs mer
Samråd Med Länsstyrelsen Och Hagfors Kommun

Samråd med länsstyrelsen och Hagfors kommun

Samråd om vindkraftprojektet Gustav Adolf har nu hållits med Länsstyrelsen i Värmlands län och Hagfors kommun. Vid samrådet redogjorde Bergvik för…

Läs mer

MPD lämnar tillstånd

Miljöprövningsdelegationen beslutade 2016-03-03 att lämna Bergvik Skog tillstånd att uppföra Ödmårdens vindkraftspark. Tillståndet omfattar att högst 98 vindkraftverk med en…

Läs mer
Ovanåkers Kommun Tillstyrker Projekt Hälsingeskogen

Ovanåkers kommun tillstyrker projekt Hälsingeskogen

Måndagen den 7 mars beslöt kommunfullmäktige i Ovanåkers kommun att tillstyrka vindkraftsprojektet Hälsingeskogen. I och med att kommunen nu har…

Läs mer

Ansökan om koncession för kraftlinje

En ansökan om koncession för kraftlinje mellan Ödmårdens vindkraftspark och en planerad stamnätstation i Lingbo inlämnades till Energimarknadsinspektionen under 2015.

Läs mer
Ansökan För Hälsingeskogen Kungjord

Ansökan för Hälsingeskogen kungjord

Efter att Bergvik Skog har lämnat in en kompletterande rapport om de inventeringar som gjorts avseende kungsörn inom och utanför…

Läs mer
Back To Top